admin cze/ 8/ 2020 | 0

Każdy kto planuje rozpoczęcie prowadzenie firmy lub zatrudnienie nowych pracowników musi pamiętać o ciążących na nim obowiązkach wobec ZUS. Po zakończeniu procedury zakładania firmy informatycznej przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich formularzy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Właściciel firmy, która rozpoczyna działalność w branży IT musi w ciągu 7 dni od zarejestrowania firmy złożyć do ZUS wniosek:

– ZUS ZUA – formularz obowiązujący osoby, które zajmują się tylko i wyłącznie prowadzeniem działalności, a ich składki na ubezpieczenie nie są opłacane na przykład w ramach pracy na etat – zapewnia zdobycie pełnego ubezpieczenia,
– ZUS ZZA – formularz przewidziany dla osób, które oprócz prowadzenia działalności są zatrudnione na podstawie umowy o pracę na pełen etat i otrzymują co najmniej minimalne wynagrodzenie (będą podlegać tylko obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Jeżeli nowo założona firma jest pierwszą własną działalnością podatnika, ma on prawo do:

– skorzystania z preferencyjnego ZUSu – prawa do opłacania składek obniżonych o wartość ubezpieczenia społecznego przed 2 lata,
– ubiegania się o “ulgę na start” – prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego przez pół roku.