admin lip/ 11/ 2022 | 0

Czym charakteryzuje się zatrudnienie na podstawie umowy B2B? O czym warto pamiętać decydując się tę formę współpracy?

Umowa B2B czym jest?

Umowa B2B (business to business) jest formą umowy cywilnoprawnej, która zawierana jest co najmniej między dwoma przedsiębiorstwami. Umowa zobowiązuje jedną stronę do świadczenia określonych w jej zapisach usług na rzecz drugiej strony – usługobiorcy. Warto tutaj zaznaczyć, że w tej formie umowy warto szczegółowo określić rodzaj oraz zakres usług, świadczonych czynności podlegającym wypłacie wynagrodzenia.

Charakterystyka umowy B2B:

• równoważność stron umowy
• brak zastosowania przepisów Kodeksu Pracy
• regulacja na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego
• potocznie nazywana umową partnerską
• pozwala uzyskać wyższe zarobki
• elastyczne godziny pracy

Na co warto zwrócić uwagę?

• rozwiązanie nie dla wszystkich
• brak płatnego urlopu
• brak możliwości korzystania ze zwolnień lekarskich
• konieczność samodzielnego opłacania składek

 

Przed wyborem współpracy na podstawie umowy B2B warto przeanalizować wszystkie za i przeciw, aby wybrać najkorzystniejszą formę umowy.

 

Przeczytaj również:

Samofakturowanie w IT