admin mar/ 29/ 2021 | 0

Zgodnie z przepisami w zakresie IP Box, preferencyjne 5% stawki opodatkowania może zostać zastosowane w odniesieniu do dochodów, które uzyskiwane są w związku z komercjalizacją wytwarzanych, ulepszanych, bądź rozwijanych przez podatnika praw własności intelektualnej w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R.

Planując podjęcie decyzji odnośnie skorzystania z IP Box, jak również ustalenie wartości osiąganego dochodu, który podlegał będzie pod możliwość skorzystania z ulgi, niezbędne będzie sprawdzenie czy posiadane prawo własności intelektualnej spełnia poniższe warunki.

Mowa o:
– generowaniu samodzielnego dochody, z którym co do zasady mamy do czynienia na przykład w przypadku licencji lub sprzedaży praw do programu komputerowego, w przypadku receptur na leki, które posiadają firmy farmaceutyczne itp.
– kwalifikowaniu dochodu pod kątem tego czy dochód jest elementem bardziej złożonym pod kątem produktu/usługi. Wówczas podatnik zostaje zobowiązany do wyliczenia dochodu zgodnie z przepisami dotyczącymi cen transferowych.

W razie pytań, bądź ewentualnie pojawiających się wątpliwości, zachęcamy do zadawania pytań, na które postaramy się odpowiedzieć.