admin cze/ 25/ 2019 | 0

Księgowość pełna to bardzo szczegółowa forma ewidencjonowania przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa i wszystkich zdarzeń gospodarczych według dokładnie określonych zasad zawartych w ustawach. Dzięki temu otrzymuje się dokładny obraz sytuacji finansowej firmy oraz precyzyjny instrument kontroli i analizy przedsiębiorstwa. 

Pomimo tego, że pełna księgowość jest bardzo skomplikowanym sposobem rozliczenia, stosując tę metodę księgowania można odnieść sporo korzyści. Niewątpliwie zalety prowadzenia ksiąg rachunkowych to:

  • uzyskanie dokładnej informacji na temat wszystkich przepływów pieniędzy oraz każdej transakcji,
  • uzyskanie pełnego obrazu kondycji finansowej przedsiębiorstwa z racji dokładnej wyceny majątku,
  • dane wynikające z bilansu i rachunku wyników pozwalają wyliczyć wielkość przepływów pieniężnych, a to okazuje dokładnie, jakimi środkami pieniężnymi realnie dysponujemy w danym momencie,
  • uzyskanie wskaźników pomocnych w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy funkcjonowania i rozwoju konkretnych segmentów przedsiębiorstwa. 

Oczywiście pełna księgowość posiada także minusy:

  • wzrost kosztów,
  • konieczność stosowania się do dyrektyw,
  • skomplikowany, trudny i czasochłonny system księgowania.