admin sty/ 3/ 2022 | 0

Przepisy o zakazie konkurencji są stosowane w niemal każdych umowach IT, gdyż związane jest to z bardzo konkurencyjnym rynkiem. Rodzaj stosowanej umowy współpracy w której znajdą się zapisy o zakazie mocno je ogranicza określając warunki i zakres postanowień oraz czas ich obowiązywania.

Zakaz konkurencji zobowiązuje programistę do tego, iż :
– nie będzie on świadczyć pracy na rzecz firm z tej samej branży, w której działa zleceniodawca/pracodawca,
– nie będzie współpracował z Klientem lub kontrahentem swojego pracodawcy konkurencji swojego zleceniodawcy/pracodawcy,
– nie założony on sam firmy w tej samej branży.

Zapis o zakazie konkurencji nie zobowiązuje firmy do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia programiście, jednak z reguły otrzymuje on wyższą stawkę za pracę. Po zakończeniu umowy współpracy, jeśli zakaz obejmuje dodatkowy czas wówczas w niektórych przypadkach firma musi zapłacić programiście minimum 25% pensji miesięcznie przez cały ten okres.

Programista powinien przy podpisywanych umowach starać się negocjować warunki tak, aby zakaz konkurencji obowiązywał go w jak najwęższym zakresie np.  względem firm działających w danej lokalizacji i przez jak najkrótszy czas.