admin lut/ 1/ 2019 | 0

Od 2019 roku weszła w życie zasada wypłacania wynagrodzenia w postaci bezgotówkowej. Czy jednak pracownik utracił prawo do otrzymania środków do rąk własnych?

Pracownik nie może zrzec się wynagrodzenia, jak również przerzucić go na inną osobę. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się minimum raz w miesiącu w stałym, wcześniej ustalonym terminie w formie pieniężnej.

Forma wypłaty wynagrodzenia została uregulowana w Kodeksie Pracy w art. 86 ustawy z dnia 26.06.1974 roku. Do końca 2018 roku zasadą było regulowanie wynagrodzenia w formie gotówkowej. Pracownik zazwyczaj zobowiązany był do podpisania listy płac potwierdzając otrzymanie środków. Ponadto na własny wniosek mógł otrzymywać wynagrodzenie na swoje konto bankowe.

Od 2019 roku pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie w formie bezgotówkowej na własny rachunek bankowy. Pracownik ma jednak prawo na własny wniosek otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych w gotówce.

Pracownicy zatrudnieni po 1. stycznia 2019 roku otrzymujący przelewy nie muszą robić nic, natomiast osoby zatrudnione przed początkiem roku mogą nadal pobierać świadczenie w formie gotówkowej, składając odpowiedni wniosek bądź przekazać numer rachunku bankowego do przelewów.