admin wrz/ 8/ 2020 | 0

Przedsiębiorstwa działające w branży informatycznej, szczególnie te dobrze się rozwijające, podejmują współpracę oraz dokonują transakcji z zagranicznymi kontrahentami. 

Nawiązując transakcje z zagranicznymi podmiotami, wystawiana przez nich faktura jest w walucie obcej. Jak więc się z niej rozliczyć?

Każda faktura w innej walucie powinna zostać przeliczona na złotówki wraz z uwzględnieniem podatku VAT. Przeliczenie odbywa się na podstawie średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Odpowiedni dzień obrania kursu jest istotny do właściwego przeliczenia waluty.

Na fakturze przedsiębiorca krajowy koniecznie musi podać wartość podatku VAT w złotówkach. Zgodnie z zasadami kwot na fakturze muszą zostać zaokrąglone do pełnych groszy. W przypadku faktur zaliczkowych, obowiązek przeliczenia faktury z waluty obcej również musi być przestrzegany. Przeliczenia dokonuje się na zasadach takich samych, jak przeliczenia faktury końcowej.