admin mar/ 16/ 2021 | 0

W dzisiejszym wpisie pragniemy Państwu przedstawić tzw. Wskaźnik NEXUS, który jest jedną z kwestii ściśle związanych z ulgą IP Box. Dzisiaj omówimy podstawowe zasady, jak również wzór obliczenia owego wskaźnika.

Wskaźnik NEXUS to nic innego, jak pewny rodzaj mnożenia korekcyjnego, który znajduje zastosowanie w przypadku obliczania finalnej podstawy opodatkowania zgodnie z preferencyjną stawką 5%. Jego głównym celem jest premiowanie podmiotów wytwarzających kwalifikowane prawo własności intelektualnej w całości we własnym zakresie.

Zgodnie z tym, co zostało zawarte w ustawie o CIT, wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest ustalane jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w danym roku podatkowym oraz wskaźnika liczonego zgodnie ze wzorem:

 

 

Oznaczenia wzoru:
a – działalność badawczo-rozwojowa prowadzona bezpośrednio przez podatnika
b – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych powiązanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
c – nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych, które wiążą się z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa do własności intelektualnej.

Zgodnie z tym, o czym informuje nas powyższy wzór, z łatwością można wywnioskować, że im więcej kosztów, które kwalifikują się do wartości „a” i „b”, tym większa będzie część dochodu mogącego zakwalifikować się do stawki 5%. Z drugiej jednak strony – im więcej kosztów kwalifikujących się do wartości „c” i „d” – tym mniejsza część dochodu bęzie objęta stawką 5%.

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu!