admin maj/ 20/ 2019 | 0

Rejestracja firmy jest bezpłatna. Aby zarejestrować działalność należy wypełnić i złożyć w dowolnym urzędzie miasta wniosek CEIDG-1. Można to zrobić osobiście, listem poleconym lub przez Internet jeśli posiadamy podpis elektroniczny lub Profil Zaufany.

Po złożenia formularza CEIDG-1 należy w ciągu 7 dni zarejestrować się w ZUS. Początkujący przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania przez okres 24 miesięcy z ulgi w opłacaniu składek ZUS na ubezpieczenie społeczne. Z preferencyjnych zasad opłacania składek nie mogą skorzystać osoby, które:
– w okresie 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły firmę,
– zamierzają wykonywać działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wybór formy opodatkowania dokonuje się podczas rejestracji firmy. Programista może wybrać:
– opodatkowanie według skali podatkowej,
– podatek liniowy,
– ryczałt ewidencjonowany.

Usługi samozatrudnionych programistów wyłączone są z opodatkowania kartą podatkową – jednak nie jest już możliwe, aby przedsiębiorcy wybrali tę formę opodatkowania.