admin lis/ 4/ 2020 | 0

W celu ułatwienia podatnikom stosowania przepisów związanych ze stawkami podatku VAT oraz zapewnienie im odpowiedniej ochrony, do użytku wprowadzono Wiążącą Informacją Stawkową (WIS).

Wiążąca informacja stawowa będzie pozwalała na uzyskanie prawomocnej informacji dotyczącej stawki podatku VAT, właściwej dla danego towaru, bądź usługi. Dzięki tej instytucji, rozwiąże się dotychczasowy problem podatników, związany z ustaleniem stawki VAT. Dodatkowym działaniem WIS jest ochrona podatnika w trakcie kontroli podatkowej. Stawka, która została określona przez WIS, stanowi potwierdzenie w sytuacji, gdy organ kontrolujący ją zakwestionuje. Podatnik może uzyskać wiążącą informację stawową składając wniosek do urzędu skarbowego. Informacja wydawana jest na potrzeby opodatkowania podatkiem dostawy towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub też świadczenia usługi i zawierać musi:

– opis towaru lub usługi będących przedmiotem WIS

– klasyfikację tego towaru

Dzięki tym informacjom możliwe jest określenie stawki właściwej dla danego towaru lub usługi oraz zaklasyfikowanie go według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej lub też usługi, według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU. Koszt uzyskania wiążącej informacji stawowej jest równoznaczny z kosztem złożenia wniosku i wynosi 40 zł.