admin sty/ 15/ 2021 | 0

Ulga IP Box jest skierowana do programistów i pozwala na opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, niższą 5% stawką podatku.

Z ulgi IP BOX może skorzystać programista, który:
– prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą (jednoosobową),
– tworzy autorskie programy komputerowe, rozwija lub ulepsza programy (wykonuje działalność badawczo- rozwojową),
– osiąga dochody z prawa autorskiego do utworzonych programów np. sprzedaje dany program kontrahentowi lub udziela licencji na korzystanie z niego.

Programista, który korzysta z obniżonej stawki podatku 5% musi prowadzić osobną ewidencję dla celów ulgi IP Box, która wykaże dochody rozliczane podatkiem 5% od pozostałych opodatkowanych stawką 18%/32% lub 19%.

Aby skorzystać z Ulgi IP Box należy wystąpić do Ministerstwa Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej potwierdzającej możliwość korzystania z IP Box.