admin maj/ 5/ 2020 | 0

Każda działalność musi już na początku zdecydować, czy ma zamiar być czynnym podatnikiem VAT, czy też nie.
Większość przedsiębiorstw ze względu na rodzaj działalności oraz dochody przekraczające kwotę 200 000 złotych netto jest zobowiązana należeć do rejestru podatników VAT.

Właściciele firm informatycznych, którzy zamierzają świadczyć usługi innym czynnym podatnikom VAT, muszą być opłacać podatek od towarów i usług, a więc ich usługi opodatkowane są wtedy podatkiem w wysokości 23%.

Przedstawiciele branży IT mają możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego VAT, jednak usługi świadczone nie mogą dotyczyć:

  • udzielania fachowych zaleceń
  • porad z zakresu IT

Nawet, jeśli przedsiębiorca wybrał dla swojej firmy kod PKD 62.02, który związany jest z doradztwem, a jednak nie wykonuje usług z nim związanych – nadal ma prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego.

Opodatkowanie podatkiem VAT jest wysokie i dość uciążliwe dla przedsiębiorców, dlatego jeśli jest taka możliwość to warto skorzystać z całkowitej lub częściowej ulgi w opłacaniu tego podatku.