admin mar/ 7/ 2022 | 0

Od połowy zeszłego roku obowiązuje zmieniona procedura VAT- OSS związana z wysyłkową sprzedażą towarów lub usług online i produktów cyfrowych między krajami Unii Europejskiej. Dzięki VAT-OSS łatwiej, bo w ramach jednej zbiorczej deklaracji można dokonać rozliczenia sprzedaży.

VAT-OSS to skrót od Value Added Tax – One-Stop-Shop i jest on rozszerzoną procedura VAT-MOSS, o którym już kiedyś pisaliśmy na naszym blogu.
Sprzedawcy mogą dzięki złożeniu jednej deklaracji w kraju swojej siedziby (np. w polskim urzędzie) prowadzić rozliczenia VAT również bez względu na fakt sprzedaży do kilku krajów UE. Przedsiębiorcy nie muszą rejestrować się oddzielnie do VAT w każdym kraju członkowskim UE, do którego sprzedają usługi lub towary.
Ważne: VAT OSS ma zastosowanie wyłącznie do transakcji z osobami fizycznymi.

Przedsiębiorcy branży IT, którzy sprzedają produkty cyfrowe (usługi elektroniczne o których mowa art. 2 pkt 26 ustawy o VAT) dla klientów prywatnych z UE oraz osiągają przychody ze ich sprzedaży powyżej 10 tysięcy euro w przeliczeniu na złotówki muszą stosować przepisy VAT OSS