admin wrz/ 1/ 2020 | 0

Każdy przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą swoich usług za granice naszego kraju zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT. W większości przypadków opłacany jest on w państwie siedziby usługodawcy, istnieją jednak od tego pewne odstępstwa.

Przedsiębiorcy świadczący usługi TNE (telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne) na rzecz odbiorców i kraj Unii Europejskiej innym niż Polska, zobowiązani są opłacić podatek VAT według stawki obowiązujące w kraju odbiorcy.

Opłacanie podatku możliwe jest na dwa sposoby. Przedsiębiorca wybrać może również opcję zarejestrowania się do podatku VAT w każdym kraju finalnego odbiorcy lub też skorzystać z systemu MOSS, który oferuje rejestrację i rozliczenie podatku VAT w jednym miejscu.

VAT MOSS dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi TNE, sprzedających usługi zagranicznym partnerom, którzy nie są podatnikami VAT.

W przypadku, gdy obroty ze sprzedaży nie przekroczyły limitu 200 000 zł, VAT należy zapłacić tylko od usług świadczonych w kraju nabywcy. Rejestracja w systemie MOSS nie powoduje utraty zwolnienia od podatku ze sprzedaży krajowej.