admin mar/ 8/ 2019 | 0

Jakie akt prawny normuje zasady prowadzenia księgowości? To Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która jest aktem normującym zasady rachunkowości, sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w Polsce.
Przepisy ustawy obowiązują od stycznia 1995 roku.
Ustawa zawiera najważniejsze informacje umożliwiające wydanie przepisów wykonawczych, uwzględniających specyfikę działalności poszczególnych jednostek.

Ustawa o Rachunkowości była wielokrotnie nowelizowana w celu dostosowania polskiego prawa bilansowego do rozwiązań obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i oraz w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Nowelizacja Ustawy o rachunkowości to m.in.:
– wzbogacenie definicji
– uproszczenie zasad dotyczących inwentaryzacji
– zmiana wzorów sprawozdań
– dostosowanie zasad rachunkowości do wymogów ery komputerowej.