admin paź/ 30/ 2021 | 0

Indywidualne konto zabezpieczenia Emerytalnego to fundusz stanowiący dobrowolną formę wpłat środków na dodatkową przyszłą emeryturę.

Wpłaty na IKZE programiści mogą odliczyć od swojego dochodu bez względu na stosowaną formę opodatkowania działalności (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt).

Wpłaty na IKZE posiadają limit kwotowy, który ustalany jest corocznie. W obecnym 2021 roku wynosi on:
– 9 466,20 zł w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,
– 6 310,80 zł w przypadku wpłat przez pozostałe osoby.

Z ulgi podatkowej za wpłaty na IKZE można skorzystać podczas rozliczenia rocznego wypełniając odpowiednie zeznanie podatkowe PIT wraz z załącznikiem PIT-O.