admin lut/ 24/ 2021 | 0

Koszty bezpośrednie są bezpośrednio związane z wytworzeniem kwalifikowanych praw własności intelektualnej.  Oczywistym zatem jest, że są to koszty na sprzęt komputerowy, licencje na oprogramowania, koszty Internetu czy nawet szkolenia oraz literatura branżowa. Warto mieć na uwadze, że koszty bezpośrednie są jednak dość szerokim określeniem i w praktyce do takich kosztów można zaliczyć znacznie więcej wydatków np. usługi księgowe, usługi doradcze, koszty hostingów i domen, meble biurowe, materiały biurowe, koszty użytkowania samochodu, usługi taxi.

Ważne! Kosztów bezpośrednich nie mogą stanowić: odsetki, opłaty finansowe oraz koszty związane z nieruchomościami.

Koszty pośrednie występują zawsze podczas tworzenia praw własności intelektualnej. One również pomniejszają przychody z kwalifikowanych praw IT jednak nie są brane pod uwagę przy kalkulacji wskaźnika Nexus.

Należy pamiętać, iż w przypadku wątpliwości czy dany wydatek  stanowi koszt bezpośredni czy pośredni można zwrócić się na wniosku do Dyrektora KIS o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej.