admin lis/ 12/ 2021 | 0

Zgodnie z założeniami NOWEGO ŁADU wprowadzona zostanie nowa ulga podatkowa „ulga dla klasy średniej”. Jej wprowadzenie ma stanowi rekompensatę strat spowodowanych podwyżką składki zdrowotnej. Warto zaznaczyć, że ulga dla klasy średniej ma objąć również osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Dla kogo „ulga dla klasy średniej”?
Ta forma ulgi skierowana jest do przedsiębiorców rozliczających się na skali podatkowej 17% / 32%.

Warto również podkreślić, że warunkiem skorzystania z ulgi jest przychód nie wyższy niż 133.692 zł rocznie (11.141 zł miesięcznie).

Ulga dla klasy średniej polegać będzie nam tym, że przedsiębiorcy osiągający przychody w przedziale od 68.412 zł rocznie (5.700 zł miesięcznie) do 133.692 zł rocznie (11.141 zł miesięcznie) będą uprawnieni do odliczenia od dochodu kwoty wyliczonej na podstawie określonych obliczeń.