Zalety i wady pełnej księgowości

czerwiec/ 25/ 2019 | 0

Księgowość pełna to bardzo szczegółowa forma ewidencjonowania przychodów i rozchodów przedsiębiorstwa i wszystkich zdarzeń gospodarczych według dokładnie określonych zasad zawartych w ustawach. Dzięki temu otrzymuje się dokładny obraz sytuacji finansowej firmy oraz precyzyjny instrument kontroli i analizy przedsiębiorstwa.  Pomimo tego,