VAT MOSS

wrz/ 1/ 2020 | 0

Każdy przedsiębiorca zajmujący się sprzedażą swoich usług za granice naszego kraju zobowiązany jest do opłacenia podatku VAT. W większości przypadków opłacany jest on w państwie siedziby usługodawcy, istnieją jednak od tego pewne odstępstwa. Przedsiębiorcy świadczący usługi TNE (telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne)