KPiR

sty/ 4/ 2019 | 0

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest urządzeniem umożliwiającym bieżącą ewidencję operacji gospodarczych występujących w danym podmiocie. To jedna z form księgowości uproszczonej. System tego rodzaju księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży oraz wydatków. Celem prowadzenia KPIR jest określenie