JPK – co to jest i kogo dotyczy?

marzec/ 1/ 2019 | 0

Jednolity Plik Kontrolny to inaczej księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane do organu podatkowego. Celem wprowadzenia elektronicznego dokumentu jest skrócenie czasu wykonywania czynności związanych z ewidencjonowaniem finansów w firmie i zmniejszenie uciążliwości całej

Księgowość pełna

styczeń/ 25/ 2019 | 0

Księgowość pełna to niezwykle rozbudowane narzędzie analityczne. Stanowi ono sformalizowany system ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie. Za jej pomocą nie tylko wylicza się wysokość należnego podatku. Jest to również świetne narzędzie do kontrolowania przepływów pieniężnych w firmie. Zasady ewidencjonowania