Biegły rewident, a firma z branży IT

cze/ 18/ 2020 | 0

Niektóre jednostki sporządzające sprawozdania finansowe podlegają badaniu, które przeprowadza biegły rewident. Czynność przeprowadzana przez biegłego rewidenta to rewizja finansowa, czyli inaczej audyt finansowy, którego celem jest ustalenie rzetelności i poprawności wykazanej przez jednostkę sytuacji finansowej oraz majątkowej. Obowiązek badania biegłego