admin lut/ 22/ 2019 | 0

Samozatrudnienie to sytuacja, w której osoba fizyczna zakłada własną działalność gospodarczą, aby na własny rachunek i własną odpowiedzialność wykonywać pracę. W ramach samozatrudnienia osoba może pracować dla firmy i instytucji, a także świadczyć usługi osobom indywidualnym.

Samozatrudnienie jest idealne dla osób samodzielnych i odważnych. Przydaje się również dobra organizacja, umiejętności zarządzania i systematyczność. Mając własną działalność gospodarczą nie można bać się podejmowania decyzji , ale jednocześnie należy pamiętać, że nie musimy zajmować się wszystkim. Przykładowo księgowość możemy zlecić biuru rachunkowemu, a reklamę firmy agencji marketingowej. Aby zaoszczędzić pieniądze, a jednocześnie zwiększyć jakość oferowanych usług możemy zatrudnić pracowników, przyjąć do pracy stażystów lub praktykantów. Najważniejszą zaletą samozatrudnienia jest możliwość zarobienia nieograniczonych kwot pieniędzy.

Zalety samozatrudnienia:

  • większa swoboda działania,
  • korzyści podatkowe,
  • możliwość pozyskania dotacji i kredytów,
  • możliwość pozyskania środków na szkolenia i doskonalenia zawodowe,
  • płacenie obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne.