admin kwi/ 15/ 2022 | 0

Samofakturowanie jest możliwością przeniesienia obowiązku fakturowania na nabywcę towaru lub usług lub na inne upoważnione osoby trzecie. Samofakturowanie dla IT nie jest jednak rozwiązaniem popularnym, aczkolwiek warto wiedzieć o tej możliwości. 

Samofakturowanie jest znacznie częściej spotykane, gdy mowa o firmach zagranicznych importujących usługi. 

Aby skorzystać z tego rozwiązania należy zawrzeć umowę w tym zakresie. Oznacza to, że firma chcąca dokonywać samofakturowania w imieniu nadawcy usług, musi zawiązać porozumienie. Przepisy nie przewidują żadnych konkretów w sprawie umowy, nie posiada ona jednolitego wzoru, ani nawet nie jest obligatoryjna. Warto jednak zadbać o jej sporządzenie, aby w przyszłości ominąć ewentualne problemy i niejasności. 

Należy jednak pamiętać, że pomimo wystawiania faktury w imieniu sprzedającego, nadal musi on mieć do nich wgląd i taka faktura musi być przez niego zaakceptowana. Skład takiego dokumenty sprzedaży jest dokładnie taki sam jak normalna faktura wraz z adnotacją o samofakturowaniu. 

Taka faktura powinna zostać zawarta w ewidencji sprzedającego, a następnie powinien zostać odprowadzony VAT. Natomiast dla nabywcy taka faktura ma dokładnie taką samą moc i obowiązki co faktura wystawiona przez sprzedawcę.