admin cze/ 30/ 2020 | 0

Wiele osób decyduje się na zakup domeny internetowej w celu zwiększenia sprzedaży produktów lub usług. Jej posiadania oraz odpowiednia pozycja w wynikach wyszukiwania zwiększają świadomość istnienia produktów oraz zachęcają do zakupu.

Jak zaksięgować oraz rozliczyć koszty związane z zakupem domeny internetowej? Na jakich kontach należy uwzględnić koszty?

W pierwszej kolejności warto podkreślić, że zakupiona domena nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej. Wszelkie poniesione wydatki w związku z zakupem domeny internetowej podlegają zaliczeniu do kosztów działalności operacyjnej jednostki (zazwyczaj jako koszty usług obcych).

Istotne jest, że koszty zakupu domeny internetowej należy ująć w kosztach bilansowych zgodnie z zasadą memoriału (w okresie wykorzystywania domeny). Warto zaznaczyć, że ta zasada może zobowiązywać do rozliczania wydatków na zakup domeny w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

Domena internetowa stanowi unikalny adres strony internetowej. Jej zakup nie obliguje do przeniesienia praw autorskich itp.

Wydatki związane z jej zakupem zalicza się w ciężar kosztów działalności operacyjnej. Warto zaznaczyć, że wydatki powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych przy uwzględnieniu wyżej wymienionej już zasady memoriału.