admin lut/ 22/ 2022 | 0

Czym jest system pracy? Jaki w Polsce obowiązuje system pracy?

Pojęciem systemu pracy określamy sposób organizacji czasu pracy pracownikom zatrudnionym w firmie. Istotnie należy zaznaczyć, że każdy pracownik przed podjęciem pracy powinien zostać odpowiednio poinformowany o obowiązującym go systemie pracy.
Pracodawca powinien umieścić taką informacje w wewnętrznym akcie normatywnym zakładu pracy regulaminie lub obwieszczeniu przekazanym pracownikom.

Regulowane przepisami Kodeksu Pracy systemy czasu pracy w Polsce:
– podstawowy,
– równoważny,
– przerywany,
– zadaniowy,
– skróconego tygodnia pracy,
– pracy weekendowej,
– pracy w ruchu ciągłym.

Pracodawca zobowiązany jest do wyboru najkorzystniejszego systemu czasu pracy w oparciu o profil działalności.