Samofakturowanie dla IT

kw./ 15/ 2022 | 0

Samofakturowanie jest możliwością przeniesienia obowiązku fakturowania na nabywcę towaru lub usług lub na inne upoważnione osoby trzecie. Samofakturowanie dla IT nie jest jednak rozwiązaniem popularnym, aczkolwiek warto wiedzieć o tej możliwości.  Samofakturowanie jest znacznie częściej spotykane, gdy mowa o firmach