admin wrz/ 28/ 2021 | 0

Praca przy komputerze może nieść za sobą wiele niepożądanych skutków. Ten rodzaj pracy staje się coraz bardziej popularny, w szczególności dotyczy to zwiększającej się liczby pracowników w branży IT. 

Według prawa, pracownikiem przy komputerze można nazwać każdą osobę zatrudnioną, która przynajmniej połowę swojego czasu pracy spędza przy monitorze. Niewielu natomiast takich pracowników wie, że po każdej godzinie przysługuje im 5 minutowa przerwa od patrzenia w monitor lub chwilowa zmiana stanowiska pracy. Ta przerwa powinna być wliczona w czas pracy. Są konkretne przepisy mówiące o tym, w jakiej odległości powinna znajdować się osoba od monitora, do których pracodawca ma obowiązek się stosować.

Dodatkowo pracodawca powinien zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy. Oznacza to, że w jego obowiązku jest wysłanie pracownika na odpowiednie badania lekarskie. W takim skierowaniu powinien znaleźć się wykaz czynników szkodliwych, na które narażony może być pracownik. W wypadku pracy przy komputerze są to czynniki fizyczne.