admin lis/ 24/ 2021 | 0

Programiści już teraz powinni zapoznać się ze zmianami, jakie wprowadzone zostaną od stycznia 2022 roku w kwestii firmowych podatków w związku z Nowym Polskim Ładem.

Wykaz zmian Polskiego Ładu dotyczących programistów:
1. Składka zdrowotna uzależniona będzie od dochodu (9% dla skali podatkowej lub 4,9% dla podatku liniowego – znika ryczałtowa składka zdrowotna). Składka zdrowotna dla firmy na ryczałcie ewidencjonowanym w wysokości: ok. 300 zł dla przychodu do 60 tys. zł/rok, ok. 500 zł dla przychodu do 300 tys. zł/rok,  ok. 900 zł dla przychodu powyżej 300 tys. zł.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie można będzie odliczyć od podatku.
2. Obniżona zostanie stawka ryczałtu dla zawodów z grupy ITC – programiści, informatycy zapłacą stawkę w wysokości 12%.
3. Podniesiona zostanie kwota wolna od podatku do 30 tysięcy złotych.
4. Podniesiony zostanie pierwszy próg podatkowy do kwoty 120 tysięcy złotych.
5. Wprowadzona zostanie możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem od dnia zawarcia związku małżeńskiego.
6. Sprzedaż samochodu leasingowanego przez 5 lat po wykupie będzie opodatkowana.
7. Najem prywatny będzie możliwy do rozliczenia tylko ryczałtem ewidencjonowanym.
8. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie możliwości amortyzowania nieruchomości mieszkalnych.
9. Amortyzacja sprzętu własnego wprowadzonego do firmy będzie możliwa jednak za wartość początkową należy uznać cenę nabycia nie wyższą od aktualnej ceny rynkowej.
10. Zmniejszony zostanie limit transakcji gotówkowych do 8 tysięcy złotych.
11. Będzie można otrzymać zwrot za zakup terminala płatniczego.
12. Urzędnicy Urzędu Skarbowego będą mogli legalnie podawać się za zwykłego klienta i sprawdzić czy sprzedawca zarejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej.
13. Za nielegalne zatrudnianie pracowników “na czarno” odpowie tylko pracodawca.
14. Wydatki stanowiące tzw. „ukrytą dywidendę” (wartość usług świadczonych przez wspólnika dla spółki będzie wyższa niż wartość rynkowa) nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodu w spółce z o.o.
15. Wynagrodzenie członków zarządu w spółkach z tytułu powołania będzie ozusowane.
16. Planowane ulgi podatkowe skierowane zostaną do innowacyjnych firm np. ulga na robotyzację, prototyp, dla Venture Capital, ekspansję, konsolidacyjna.
17. Planowane są zmiany w obecnych ulgach np. ulga B+R oraz IP Box czy “estoński CIT”.
18. Od 2023 roku przedsiębiorcy (płatnicy VAT i zwolnieni z VAT)  będą musieli co miesiąc wysyłać do Urzędu Skarbowego raporty na potrzeby podatku dochodowego. Na podstawie tych dokumentów Fiskus będzie podejmował kontrole w firmach.