Pracodawcy mają obowiązek sporządzania listy płac dla zatrudnionych pracowników. Oferujemy pomoc w przygotowaniu potrzebnej dokumentacji płacowej.

 

Prowadzenie w firmie działu kadr i płac jest skomplikowane, dlatego nasze biuro wychodzi na przeciw ze swoją ofertą, która zawiera:
– naliczanie oraz ewidencja wynagrodzeń,
– sporządzanie listy płac,
– naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
– naliczanie należnych składek do ZUS,
– sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS,
– sporządzanie dokumentów informacyjnych dla pracowników,
– prowadzenie rozliczeń PFRON,
– ustalanie świadczeń dla pracowników z tytułu stosunku pracy,
– rozliczanie podróży służbowych,
– sporządzanie wszelkich deklaracji PIT,
– sporządzanie sprawozdań dla GUS.