admin maj/ 20/ 2022 | 0

Z dniem 1 stycznia 2013 roku w Polsce weszła w życie możliwość wystawiania faktur uproszczonych, aczkolwiek bardzo długo nikt nie korzystał z tego przywileju. Otóż jak się okazuje – w sytuacji, kiedy dana transakcja nie przekracza wartością 450 zł, wówczas wpisując na kasie fiskalnej NIP nabywcy, opatrzony tym numerem paragon staje się fakturą. Tutaj pragniemy zaznaczyć, że poza NIP-em nie trzeba podawać żadnych innych informacji.

Nowe przepisy informują nas o tym, iż na paragonu bez numeru NIP nie ma możliwości wystawienia faktury, a więc jest to powodem tego, iż dziennie drukowanych są tysiące faktur uproszczonych, czyli paragonów z numerem NIP.

ZAPAMIĘTAJ!
Jeśli zawierana transakcja nie przekracza wartości 450 zł brutto, wówczas to właśnie tytułowy paragon z numerem NIP jest tzw. fakturą uproszczoną. Wówczas przepisy aktualnego prawa nie nakładają obowiązku na wystawienie pełnej faktury.

W sytuacji, kiedy Klient nie poda numeru NIP w odpowiednim czasie przy wystawianiu paragonu, uznaje się, że dokonuje zakupu jako konsument. Efektem tego jest to, iż w razie potrzeby może zostać mu wystawiona faktura taka, jak dla konsumenta, a więc bez informacji o numerze NIP.

W razie pytań – zapraszamy do kontaktu!