admin sty/ 25/ 2022 | 0

Oznaczenie przedmiotu umowy IT jest bardzo istotnym elementem, gdyż bez prawidłowego wykonania tej czynności, może powstać wiele sporów.
Aby dobrze oznaczyć przedmiot umowy IT należy zawrzeć dokładny opis tego, jaką pracę powinien wykonać wykonawca, czy jakie funkcje powinno posiadać oprogramowanie. W załączniku warto umieścić specyfikację techniczną, parametry wprowadzanego programu. Dodatkowo w umowie należy zawrzeć zakres usług. Czy wykonawca zapewni szkolenie z użytkowania programu i inne usługi poboczne.
W umowie poza świadczeniami wykonawcy również powinien znaleźć się zapis o obowiązkach zamawiającego, czyli dokładny opis zobowiązań obu stron.
Istotnym zapisem są także terminy. Umowa jasno ma wskazywać w jakim czasie mają zostać wykonane zlecone obowiązki (można to zrobić za pomocą harmonogramu lub ustalenia finalnej daty).
Ważnym jest również precyzyjne określenie rodzaju umowy.
Wszystkie wyżej wymienione kroki pozwolą na uniknięcie niepotrzebnych konfliktów i prawidłowe wykonanie usługi.