admin paź/ 19/ 2021 | 0

Mikrorachunek podatkowy jest to indywidualny numer rachunku podatkowego podatnika. Na ten rachunek bankowy dokonywane są wpłaty związane z PIT, CIT i VAT. Wprowadzone w 2020 roku rozwiązanie ma za zadanie znacznie usprawnić komunikację podatnik – Urząd Skarbowy.

Numer mikrorachunku podatkowego można sprawdzić w urzędzie skarbowym lub online na rządowej stronie w generatorze mikrorachunku.

Programiści pracujący na etacie i posiadający również własną działalność gospodarczą posiadać będą dwa rachunki do wpłat. Na mikrorachunek zawierający NIP powinni oni odprowadzać podatki związane z prowadzoną firmą. W przypadku jeśli dojdzie do pomyłki i podatki firmowe zostaną wpłacone na mikrorachunek z VAT nie ma większego problemu, gdyż wpłata zostanie zaksięgowana na koncie danego podatnika, jednak należy udać się do urzędu skarbowego z potwierdzeniem dokonanej płatności.

Zapłata podatku za inną osobę na jej mikrorachunek podatkowy jest możliwa jeśli:
– płatności dokonuje najbliższa rodzina np. małżonek, rodzeństwo, zstępni wstępni itp. W tym przypadku nie ma też ograniczeń kwotowych,
– kwota nie przekracza 1000 zł a płatności dokonuje osoba trzecia,
– podatek płaci aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego (jeśli taka sytuacja występuje).