admin lut/ 8/ 2019 | 0

Do korzystania z księgowości uproszczonej upoważnione są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie jeżeli przychód z tytułu sprzedaży towarów i usług za poprzedni rok obrotowy nie przekroczył  2 milionów euro w przeliczeniu na polska walutę. Ustala się ją na podstawie kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na 30 września roku poprzedniego. W przypadku przekroczenia danego limitu konieczne jest rozpoczęcie prowadzenia księgowości pełnej, a wraz z tym prowadzenia ksiąg rachunkowych. Więcej o księgowości pełnej przeczytasz TUTAJ.

W ramach księgowości uproszczonej przedsiębiorcy powinni prowadzić Księgę Przychodów i Rozchodów podczas opodatkowania wg skali podatkowej lub podatku liniowego bądź ewidencjonować przychody przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Najprościej mówiąc mała księgowość to podstawowe zasady dotyczące gromadzenia danych finansowych, służące do wyliczania należności podatkowych. Jest ona skierowana przede wszystkim do niewielkich firm, dla których prowadzenie księgowości pełnej byłoby nie tylko zbyt kosztowne, ale także nieefektywne.