admin mar/ 22/ 2019 | 0

Prowadzenie księgowości w małej firmie polega przede wszystkim na wystawianiu faktur i rachunków, księgowaniu dokumentów, prowadzeniu ewidencji oraz generowaniu deklaracji podatkowych i deklaracji do ZUS. Podczas rejestracji to przedsiębiorca wybiera jak będzie rozliczał się z urzędami. Programista może w zależności od wybranej formy opodatkowania, rozliczyć się przy pomocy ewidencji przychodów lub Księgi Przychodów i Rozchodów.

KPiR to prosta i wymagająca stosunkowo niewiele czasu ewidencja, w której księguje się sprzedaż i firmowe wydatki. Podatek opłaca się od dochodu, czyli przychodu pomniejszonego o koszty.

Ewidencja przychodów dotyczy przedsiębiorców korzystających z uproszczonej formy opodatkowania w postaci ryczałtu ewidencjonowanego. W tej formie księguje się same przychody i to od nich opłaca się podatek, ponieważ ryczałt nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodów, a usługi związane z oprogramowaniem obowiązuje przeważnie stawka 12%. Mało który programista decyduje się na tą formę opodatkowania.

Oprócz KPiR oraz ryczałtu, programista musi prowadzić różne inne ewidencje m.in.:
– przebiegu pojazdu,
– wyposażenia,
– środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
a także należy pamiętać o składaniu deklaracji podatkowych oraz przechowywaniu dokumentacji firmowej.