admin lis/ 21/ 2019 | 0

Zdarzają się sytuacje, kiedy przedsiębiorcy, którzy dokumentują dokonywane transakcje sprzedaży na kasie fiskalnej, muszą dokonywać korekty paragonu. Niestety w przypadku kasy fiskalnej nie ma możliwości wystawiania paragonów korygujących. W sytuacji, kiedy do przedsiębiorcy zgłosi się Klient w celu zwrócenia towaru, bądź wymiany go na inny, sprzedawca musi ewidencjonować korekty, zwroty oraz wymiany zewnętrzne.

Zatwierdzone rozporządzenie Ministra Finansów informuje nas o tym, że zwrot towarów, bądź uznane reklamacje, których efektem jest zwrot pieniędzy, powinny być ujęte w osobnej ewidencji, w której należy zawrzeć:
– datę sprzedaży,
– nazwę towaru/usługi,
– datę zwrotu/reklamacji,
– wartość brutto towaru/usługi,
– dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży,
– protokół przyjęcia zwrotu towaru/reklamacji usługi.

Owa ewidencja zwrotów na koniec miesiąca powinna zostać wprowadzona odpowiednim zapisem do księgi przychodów i rozchodów z wartością ujemną oraz dokonaną korektą VAT-u należnego, który został wykazany w deklaracji za okres, którego dotyczył paragon.

UWAGA!
W sytuacji, kiedy miejsce miała wymiana towaru, przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia nowego paragonu.