Nasze biuro rachunkowe od wielu lat świadczy usługi mające na celu pomoc przedsiębiorcom w prowadzeniu księgowości pełnej.

 

Obowiązki związane z prowadzeniem w firmie ksiąg rachunkowym są bardzo liczne i skomplikowane. W związku z tym stworzyliśmy ofertę, w której skład wchodzi:
– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami prawa,
– tworzenie zasad obiegu dokumentacji w przedsiębiorstwie,
– opracowywanie oraz zakładanie planu kont,
– sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń,
– rozliczanie podatku VAT,
– pomoc w trakcie tworzenia polityki rachunkowości,
– prowadzenie dokumentacji w kwestii urlopów,
– opracowywanie świadectw pracy,
– pomoc w rozliczeniu środków trwałych,
– opracowywanie sprawozdań oraz deklaracji do ZUS, US itp.,
– sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.