admin paź/ 11/ 2019 | 0

Właściciele firm często zastanawiają się co zrobić, aby ich firma zaistniała w Internecie. Celem działań jest zwiększenie świadomości potencjalnych Klientów oraz zachęcenie ich do zakupu produktów i usług.

Jednym z najważniejszych działań mających wpływ na sukces przedsiębiorstwa w obszarze Internetu jest utworzenie firmowej strony internetowej. Pierwszym krokiem do jej utworzenia jest zakup domeny.

Na nazwę domeny składa się najczęściej nazwa produktu lub firmy zakończona sufiksem (.pl, .org itp.). Prawidłowo dobrana domena może okazać się kluczem do sukcesu, jeżeli jej wybór będzie poprzedzony odpowiednią analizą słów kluczowych oraz wyszukiwań przyszłych Klientów.

Zakup domeny powinien zostać udokumentowany fakturą, która stanowić będzie podstawę ewidencji wydatku w kosztach uzyskania przychodów. Przedsiębiorcy prowadzący KPiR muszą pamiętać o tym, że tego typu wydatek wykazuje się w kolumnie 13 KPiR – pozostałe wydatki. Jeżeli wydatek będzie służył działalności opodatkowanej nabywca ma prawo do pełnego odliczenia VAT.

Warto zwrócić uwagę na to, że zakupiona domena nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej.