admin lip/ 17/ 2019 | 0

Analityk to osoba, która zajmuje się analizowaniem określonych danych i na podstawie wyciągniętych wniosków prognozuje skutki, jakie przyniesie realizacja wybranej strategii biznesowej. Stanowisko analityka występuje w różnych branżach między innymi w IT, ale także i na przykład w bankowości. Analityk ocenia ryzyko towarzyszące podjęciu określonych kroków np. wydaniu pozytywnej decyzji kredytowej. W pracy niezbędna jest równocześnie umiejętność porządkowania informacji oraz logicznego myślenia.

Analityk systemowy zajmować się będzie analizą złożonych problemów organizacyjnych oraz strukturalnych w formie modeli, do przetwarzania w technologii informatycznej. Osoba zatrudniona na takim stanowisku odpowiedzialna jest za uzgadnianie funkcjonalności systemów IT z udziałowcami, gromadzeniem danych i dokumentowaniem, przygotowywaniem analiz, założeń, a także współdziałaniem z zespołem.

Analityk pracować może w firmach, które zajmują się przygotowaniem i oprogramowaniem, a także kompleksową obsługą informatyczną przedsiębiorstw – branżą IT.