admin lip/ 3/ 2021 | 0

Osoby decydujące się na prowadzenie własnej firmy zobowiązane są do wyboru odpowiedniej formy opodatkowania, którą będą stosować. Częstym wyborem przedsiębiorców jest podatek liniowy, który bez względu na wysokość dochodów zobowiązuje do dokonywania opłat w wysokości 19%.

Kiedy nie można skorzystać z podatku liniowego?

  1. Podejmowanie pracy na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy oraz zakres świadczonych usług pokrywa się z zakresem obowiązków objętych umową o pracę, a także w tym samym roku przedsiębiorca pracował na rzecz pracodawcy w ramach umowy o pracę.
  2. Nie ma możliwości opodatkowania podatkiem liniowym również w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz byłego pracodawcy znajdującego się poza granicami Polski.

Utrata przywileju korzystania z podatku liniowego następuje w sytuacji, gdy zawrze transakcję z byłym pracodawcą lub przed końcem roku w którym uzyskiwał dochody z umowy o pracę. W takim przypadku przedsiębiorca zobowiązany jest do wpłaty zaliczek od początku danego roku podatkowego, których wysokość oblicza się według skali podatkowego. Należy również liczyć się z koniecznością uiszczenia odsetek za zwłokę.