admin lut/ 15/ 2019 | 0

Karta podatkowa to jedna z form księgowości uproszczonej wg której rozliczać mogą się zarówno indywidualni przedsiębiorcy, jak i osoby działające w formie spółki cywilnej.

Przedsiębiorcy rozliczający się na podstawie karty podatkowej co miesiąc muszą odprowadzać stałą kwotę podatku do Urzędu Skarbowego. Wysokość tej kwoty zależy od wysokości osiąganego dochodu, rodzaju prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych pracowników oraz liczby mieszkańców gminy, w której prowadzona jest działalność.

Karta podatkowa niestety posiada również swoje wady. Przede wszystkim przedsiębiorcy rozliczający się w tej formie nawet w przypadku poniesienia straty będą zobowiązani do zapłaty podatku. Straty tej nie będą mogli rozliczyć również w latach kolejnych.

Właściciele firm, chcący zastosować kartę podatkową muszą spełniać następujące wymogi:
– nie mogą prowadzić innej pozarolniczej działalności,
– nie mogą korzystać z usług zatrudnionych przez siebie pracowników,
– nie mogą wytwarzać wyrobów opodatkowanych akcyzą,
– muszą funkcjonować na terytorium państwa polskiego.

Dodatkowo, do korzystania z karty podatkowej w 2022 upoważnieni są wyłącznie Ci przedsiębiorcy, którzy płacili kartę podatkową nieprzerwanie od roku poprzedniego.