JPK stanowi strukturę, której zadaniem jest umożliwienie przekazywania na żądanie organów podatkowych, dokumentacji będącej w postaci elektronicznej. 

 

Nasze biuro świadczy usługi w zakresie sporządzania JPK. Dokumenty, które sporządzamy to:
– JPK_KR, a więc księgi rachunkowe,
– JPK_WB, a więc wyciągi bankowe,
– JPK_MAG, a więc dokumenty magazynowe,
– JKP_VDEK, a więc ewidencja VAT zakupu i sprzedaży,
– JPK_FA, a więc faktury VAT,
– JPK_PKPiR, a więc podatkowa księga przychodów i rozchodów,
– JPK_EWP, a więc ewidencja przychodów (ryczałt).
 
 
 

NOWA STRUKTURA PLIKU JPK!

Od 1.10.2020 roku przedsiębiorcy zobowiązani są do składania nowej struktury pliku JPK_VDEK (zastąpienie wcześniejszego połączenia deklaracja VAT + JPK_VAT). Dodatkowo przedsiębiorcy muszą wprowadzić odpowiedni kod GTU.

Nasze biuro w ramach prowadzonej księgowości oferuje pomoc w przygotowaniu i złożeniu pliku JPK_VDEK.