admin sty/ 7/ 2021 | 0

IP BOX jest to specjalne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży produktów lub usług wytwarzanych w oparciu o prawo własności intelektualnej.

Z tej możliwości mogą skorzystać niektóre grupy przedsiębiorców, w tym informatycy. Ulga opodatkowuje dochód tylko 5% stawką podatku.

Firmy z branży IT również mogą skorzystać z niższej stawki podatkowej. Ważne, aby:

– w ramach prowadzonej działalności tworzyły od podstaw bądź rozwijały programy podlegające ochronie praw autorskich,
– uzyskiwały dochód ze sprzedaży praw/należności licencyjnych do programu,
– prowadziły działalność badawczo-rozwojową związaną z wytwarzaniem/ulepszaniem/ rozpowszechnianiem prawa własności intelektualnej,
– stworzyły program komputerowy spełniający warunki uzyskania statusu “utworu” zgodnie z ustawą o prawie autorskim.


Sprawdź, jak założyć własną firmę w branży IT.