admin maj/ 26/ 2020 | 0

Interpretacja podatkowa – oficjalne wyjaśnienie konkretnego zagadnienia w zakresie prawa podatkowego. W Ordynacji Podatkowej wyróżniono dwa typy interpretacji podatkowych, a mianowicie:
– interpretacja ogólna,
– interpretacja indywidualna.

Interpretacja ogólna – ministerialna interpretacja ważnych zagadnień prawa podatkowego. Są sporządzane przez Ministra Finansów i odnoszą się do wszystkich podatników, którzy znaleźli się w opisywanej sytuacji.

Interpretacja indywidualna – urzędowe wyjaśnienie zagadnienia odnośnie skutków prawno-podatkowych w przypadku konkretnego zdarzenia. Są wydawane przez dyrektorów pięciu izb skarbowych (w Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Bydgoszczy i Łodzi) w imieniu Ministra Finansów.

Spośród funkcji, które pełnią interpretacje podatkowe, warto wymienić:
– funkcję informacyjną, która informuje o tym, jaki przepis prawa znajduje zastosowanie w danej sytuacji,
– funkcja gwarancyjna, która stanowi gwarancję dla wnioskodawcy, iż zastosowanie danego przepisu, nie będzie wiązało się z negatywnymi skutkami.

Jeśli masz pytania, bądź wątpliwości odnośnie tego, co napisaliśmy odnośnie interpretacji podatkowych, zachęcamy do kontaktu!