admin mar/ 18/ 2022 | 0

Wielu przedsiębiorców z branży IT nie ogranicza swojej pracy wyłącznie do Polski, a usługi świadczy również na rzecz kontrahentów z zagranicy. Dzięki temu można uzyskać znacznie więcej zleceń i rozwijać swoją działalność. Natomiast warto wiedzieć jak wystawiać i co powinny zawierać faktury dla zagranicznych kontrahentów.

Warto fakturę sporządzić w dwóch językach, aby została prawidłowo odczytana, zarówno przez nabywcę, jak i wszelkie urzędy. Na takiej fakturze powinny znajdować się się informacje takie jak:
– nazwa i adres sprzedawcy,
– nazwa i adres nabywcy,
– numer NIP sprzedawcy oraz nabywcy,
– kolejny numer faktury,
– informacja o zakresie wykonanej usługi,
– wartość sprzedaży i cenę usługi NETTO,
– podsumowanie wartości sprzedaży usług, które nie podlegają opodatkowaniu,
– informacja o “odwrotnym obciążeniu”.

Dzięki temu ostatniemu zapiskowi, przedsiębiorca może uniknąć podwójnego opodatkowania. W innej sytuacji za podatek za usługę zapłaci zarówno sprzedawca, jak i nabywca. W tym wypadku wystawienie faktury VAT “np” jest najlepszym rozwiązaniem.

Dodatkowo należy pamiętać o prawidłowym ujęciu faktury w ewidencji sprzedaży. Obowiązek ten powstaje w momencie wykonywania usługi.