Posiadamy elastyczny cennik usług, który zmienia się w zależności od liczby dostarczonych dokumentów oraz liczby zatrudnianych pracowników. Jeśli w danym miesiącu dokumentów jest mniej – klient płaci mniej.