admin kwi/ 5/ 2019 | 0

Profesjonalna firma świadcząca usługi outsourcingu IT jest idealnym partnerem do przygotowania procesów w firmie. Dzieje się tak m.in. z następujących przyczyn:

  • Taka firma zna dobre praktyki w tym zakresie.
  • Wdrożenie poprawnych procesów ułatwi rozliczanie i kontrolę jakości usługi outsourcingu IT.
  • Specjalistyczna firma IT posiada w swoich zasobach szereg specjalistów z różnych dziedzin IT, którzy mogą doradzić w zakresie optymalizacji obecnych procesów w firmie lub podpowiedzieć wprowadzenie nowych. W takim przypadku zleca się usługę audytu.
  • Firma świadcząca outsourcing IT zdecydowanie precyzyjniej i szerzej będzie przyglądać się stanowi obecnemu zasobów IT w firmie niż audyt wykonany przez własnych pracowników. Wielokrotnie bywa, że pracownicy wiedząc o różnego rodzaju “nieprawidłowościach” czy zaniedbaniach starają się nie wyciągać ich na światło dzienne, aby nie zostać oskarżonym o ich istnienie czy zaniedbania.
  • Przeprowadzenie rzetelnego audytu IT może mieć zbawienne konsekwencje dla zarządu firmy.
  • Dobry audyt pozwala na realne oszacowanie “zysków i strat” wprowadzenia outsourcingu IT. Mając pełną wiedzę o stanie obecnym oraz istniejących brakach, dużo łatwiej podjąć decyzje o zakresie zasobów IT.