admin sty/ 4/ 2019 | 0

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów jest urządzeniem umożliwiającym bieżącą ewidencję operacji gospodarczych występujących w danym podmiocie. To jedna z form księgowości uproszczonej.

System tego rodzaju księgowości polega na ścisłej rejestracji przychodów ze sprzedaży oraz wydatków.

Celem prowadzenia KPIR jest określenie podstawy opodatkowania.

Księga zostaje założona przez podatnika, który musi stosować się do wzoru określonego przez Ministra Finansów.

Właściciele firm, którzy wybierają ten rodzaj księgowości uproszczonej muszą zdawać sobie sprawę z tego, że charakteryzuje się ona brakiem kontroli kapitału jednostki oraz zmian w nim zachodzących. Wszelkie operacje gospodarcze są rejestrowane chronologicznie i klasyfikowane według poszczególnych pozycji wymienionych w księdze rozchodów i przychodów.

Istnieje możliwość prowadzenia KPiR w formie elektronicznej, co pozwala znacznie zredukować koszty ewidencji księgowej.