admin lut/ 3/ 2021 | 0

Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo prowadzi działalność badawczo-rozwojową, możesz skorzystać z Ulgi IP Box, co oznacza zmianę opodatkowania na 5%.. Obejmuje ona badania naukowe i prace rozwojowe, które prowadzone są systematycznie, aby zwiększyć wiedzę i przystosować produkty do nowych zastosowań. Należy także pamiętać, że nie każde przedsiębiorstwo, która poniekąd spełnia te warunki, jest działalnością badawczo-rozwojową. Czyli na przykład kiedy stosujemy standardowych metod szyfrowania, tworzymy strony internetowe, aplikacje, przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi, usuwamy w ramach rutyny błędy w systemach. Aby dowiedzieć się, czy Twoja firma może zyskać taką ulgę, odpowiedz na poniższe pytania:

  • Czy wykorzystujesz wiedzę i umiejętności, aby stworzyć nowe lub ulepszać stare produkty czy usługi?
  • Czy prowadzić działalność, która opiera się na nabywaniu i kształtowaniu wiedzy i umiejętności, aby lepiej zaplanować produkcję i projektowanie, pod względem informatycznym?
  • Czy działalność, którą prowadzisz ma na celu opracowywanie nowych rzeczy, ulepszeń, tworzenie nowych systemów?
  • Czy tworzysz systematycznie, planujesz swój projekt, przyjmujesz cele, układasz harmonogram? 

Podsumowując aby skorzystać z ulgi IP Box, programista musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową, prowadzić ewidencję, dochód który uzyskał z kwalifikowanego IP był w wyniku transakcji z podmiotami powiązanymi i czy był ustalony zgodnie z weryfikacją cen transferowych.